Three-Banded Armadillo

Three Banded Armadillo

Class:

Mammalia

 

Range:

Brazil